Inleiding kernprincipes en uitgangspunten

Kringloop JanSplinter Renkum is opgericht om spullen en mensen een tweede kans te bieden. We streven naar een duurzame wereld waarin alle mensen volwaardig kunnen participeren. We willen met onze activiteiten een betere toekomst mogelijk maken met perspectieven voor iedereen. We willen daarom graag samenwerken met de gemeenten in onze regio en andere lokale partners die streven naar een beter milieu en een duurzame wereld.

 

Doelstellingen:

a: Het tegengaan van de enorme verspilling van grondstoffen en energie in onze samenleving en de hiermee gepaard gaande vervuiling van het leefmilieu middels het inzamelen, verwerken en verkopen van afgedankte en mogelijk herbruikbare goederen en stoffen.

b: Het mogelijk maken voor mensen die weinig te besteden hebben om huisraad, kleding en andere spullen te kunnen kopen.

c. Het scheppen van aanvullende blijvende zinvolle werkgelegenheid, met name voor mensen die via de bestaande wegen niet of nauwelijks plaatsbaar zijn, gebaseerd op een economisch verantwoorde bedrijfsvoering.

d. Het stimuleren en ondersteunen van kringloopbedrijvigheid.

e. Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Afwezigheid van winstoogmerk

Er is geen winstoogmerk, de stichting heeft primair tot doel het milieu te bevorderen en secundair werkgelegenheid te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het stimuleren tot het kopen van goede gebruikte artikelen en kleding dit zodat iedereen kan kopen wat ze nodig hebben.

 

Missie

Stichting Kringloop JanSplinter Renkum wil in samenwerking met lokale partners een duurzame toekomst realiseren.

copyright: stichting jan splinter